سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران در نظر دارد، لوله‌های پلی‌اتیلن موردنیاز برای بزرگراه چمران را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۸مردادماه به امور بازرگانی سازمان واقع در میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی، طبقه سوم مراجعه کنند.