شهرداری منطقه ۸ تهران در نظر دارد، اجرای عملیات مبارزه با جوندگان موذی در سطح محدوده منطقه را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۱مردادماه به شهرداری منطقه ۸ واقع در نارمک، میدان نبوت، ساختمان شهرداری طبقه دوم، سالن حسابداری مراجعه کنند.