شرکت آب و فاضلاب شهر‌ها و شهرک‌های غرب تهران در نظر دارد ۲۵کیلومتر لوله‌پلی‌اتیلن مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۱ مرداد ماه به دفتر حقوقی شرکت واقع در کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج، تهرانسر مرکزی، انتهای خیابان یکم، شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران مراجعه کنند.