سازمان تامین اجتماعی اداره کل شهرستان‌های استان تهران در نظر دارد امور خدمات، پشتیبانی و تامین نیروی انسانی خود و شعب تابعه را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۱ مرداد ماه به نشانی خیابان آزادی، خیابان زنجان شمالی، پلاک ۶۵‌ واحد اداری، اداره کل مراجعه کنند.