شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) در نظر دارد، پشتیبانی، تعمیر و نگهداری و تجهیزات کامپیوتری خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۳مرداد ماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۶۰هزار ریال به حساب ۴۵۰۵۴۵۵۱ بانک تجارت شعبه مرکزی به مدیریت بازرگانی شرکت واقع در تهران، بزرگراه رسالت، بعد از چهارراه دردشت، ساختمان‌های مترو، طبقه هفتم واحد بازرگانی داخلی مراجعه کنند.