شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نظر دارد، ۹هزار و ۲۰۰دست لباس کار مورد نیاز کارگران خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۴مرداد ماه به قسمت بازرگانی شرکت واحد واقع در میدان رسالت، خیابان هنگام، ساختمان شماره ۲ شرکت واحد، طبقه دوم مراجعه کنند.