سازمان عمران شهرداری اصفهان در نظر دارد ۲دستگاه دمپ تراک ۳۵ تنی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲۲مردادماه به دبیرخانه سازمان عمران واقع در خیابان ۲۲بهمن، مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه کنند و یا با شماره‌تلفن‌های ۱۷-۲۶۷۰۸۱۳-۰۳۱۱ تماس بگیرند.