با تصمیم نماینده ویژه رییس‌جمهوری، ۹۶میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال برای ساماندهی امور مربوط به چای اختصاص یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، تصمیم نماینده ویژه رییس‌جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) ردیف‌های متفرقه منظور در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط که به سازمان تربیت بدنی، آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد.

بر اساس این تصمیم، مبلغ یکصد میلیارد ریال از محل اعتبار هزینه‌ای (جاری) ردیف «۵۰۳۸۶۳» قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور با عنوان «کمک به آماده‌سازی و برگزاری اردوهای تدارکاتی و اعزام ورزشکاران به بازی‌های آسیایی قطر» در اختیار کمیته ملی المپیک به شماره طبقه‌بندی «۱۲۸۵۰۲» قرار می‌گیرد تا بر اساس قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال همچنین از محل اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف «۵۰۳۸۷۷» قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور با عنوان «ساخت سرویس‌های بهداشتی مدارس سراسر کشور» در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور به شماره طبقه‌بندی «۱۲۷۶۰۰» قرار می‌گیرد تا بر اساس قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

همچنین براساس این تصمیم، مبلغ نوزده میلیارد ریال از محل اعتبار هزینه‌ای (جاری) و مبلغ هفتاد و هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ردیف «۵۰۳۷۷۲» قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور با عنوان «ساماندهی امور چای» در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به شماره طبقه‌بندی «۱۵۱۰۰۰» قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اساس قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.