سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اعمال تخفیف ۵۰درصد بلیت هواپیما برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور، تنها در دو شرکت دولتی شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکت ایران ایرتور عملی است. «نورا... رضایی نیارکی» دیروز در گفت‌و‌گو با «ایرنا» با بیان این مطلب افزود: اجرای این تخفیف شامل شرکت‌های هواپیمایی خصوصی نمی‌شود، اما اگر این گروه شرکت‌های هواپیمایی نیز بخواهند داوطلبانه در برخی از فصول سال آن را برای دانشجویان ایرانی اعمال کنند، از نظر سازمان هواپیمایی کشوری منعی ندارد. وی سپس با بیان اینکه برای بررسی نحوه اعمال ۵۰درصد تخفیف بلیت هواپیما برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور، جلسه شورای عالی هواپیمایی تا پایان هفته جاری برگزار می‌شود، گفت: با تصویب این موضوع در شورای یادشده، اجرای این تخفیف در این دو شرکت دولتی عملی خواهد شد. سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرد: اجرای تخفیف ۵۰درصدی بلیت هواپیما برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور باید به تصویب شورایعالی هواپیمایی برسد.

پیشتر وزیر راه و ترابری گفته بود، از آنجا که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) یک شرکت دولتی است، لذا با اعمال این تخفیف دولت می‌تواند مابه‌التفاوت آن را از محل اعتبارات هما به عنوان هزینه‌های این شرکت پرداخت کند. براساس مصوبه هیات وزیران، دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور، می‌توانند با تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران و یا وزارت امور خارجه دو بار در سال از ۵۰درصد تخفیف در هزینه بلیت هواپیما (با تصویب شورایعالی هواپیمایی کشوری) ، استفاده کنند. براساس این مصوبه هیات دولت، در صورتی که این دانشجویان متاهل باشند، این تخفیف شامل همسر و فرزندان آنان نیز خواهد شد.