معاون عملیاتی سازمان امور‌مالیاتی کشور پیش‌بینی کرد که درآمدهای مالیاتی در سال‌جاری با ۱۰۰‌درصد تحقق مواجه شود. محمود شکری در گفت‌وگو با «مهر»، با اشاره به برنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه گفت‌: امسال در‌صدد هستیم تا ۱۰۰‌درصد درآمدهای مالیاتی که برای این سازمان در قانون بودجه پیش‌بینی شده است را محقق کنیم‌. وی ایجاد توافق با اتحادیه‌ها و مجامع برای کسب درآمد‌های مالیاتی را از جمله برنامه‌های این سازمان ذکر کرد و افزود: با این توافق‌درصد قابل‌توجهی از مالیات‌های مشاغل پیش‌بینی‌شده در قانون را به موقع وصول خواهیم کرد. معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کسب اسناد و مدارک از درآمدهای واقعی مودیان مالیاتی برای وصول سایر مالیات‌ها را از دیگر برنامه‌های این سازمان دانست.

وی همچنین با بیان اینکه در‌حال‌حاضر لایحه مالیات بر‌ ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، افزود: حتی پس از تصویب نهایی این لایحه یک تا دو سال زمان برای اجرای آن در نظر گرفته شده است‌.

شکری با تاکید بر اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده قابل اجرا نخواهد بود، تصریح کرد: قرار براین است که قبل از طرح لایحه بودجه سال آینده در مجلس لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب نهایی برسد. به عبارت دیگر، تا آبان و نهایتا آذرماه به تصویب مجلس خواهد رسید.

به گفته وی، در اوایل اجرای لایحه، تا ظرف ۲ سال اول اثری برافزایش درآمد‌های مالیاتی نخواهد داشت، اما در بلند‌مدت قطعا با افزایش درآمدهای مالیاتی قابل‌توجهی روبه‌رو خواهیم شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا لیست فعلی قانون تجمیع عوارض تا قبل از اینکه لایحه مالیات برارزش افزوده در مجلس به تصویب برسد دچار تغییر خواهد شد یا خیر؟ گفت‌: تغییری در این لیست ایجاد نخواهد شد و این لیست در لایحه مالیات بر ارزش افزوده ادغام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آخرین مهلت تحویل اظهار‌نامه‌های مالیاتی تا پایان تیر‌ماه سال‌جاری بود، افزود: اظهار‌نامه‌های بند «ج» که مربوط به مشاغل بود نیز تا یک هفته پس از تاریخ مذکور تمدید شد و البته کسانی که نسبت به تحویل اظهار نامه‌های مالیاتی اقدام کردند در چارچوب الگوی توافق شده از مزایایی برخوردار شده‌اند. به گزارش مهر، درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماه اول سال‌جاری به ۳۲‌هزار و ۲۹‌میلیارد ریال رسید و این درحالی است که این میزان باید بر طبق رقم مصوب بودجه‌ای به ۴۴‌هزار و ۴۰۴‌میلیارد ریال می‌رسید. یعنی عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در سه‌ماه اول امسال نسبت به رقم مصوب بودجه‌ای ۲۸‌درصد بوده است. براساس این گزارش، درآمدهای مالیاتی دولت با ۴۰‌درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۲۲‌هزار و ۷۹۵‌میلیارد ریال به ۳۲‌هزار و ۲۹‌میلیارد ریال رسید. این گزارش می‌افزاید: از ۳۲‌هزار و ۲۹‌میلیارد ریال درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماه اول امسال، ۱۹‌هزار و ۹۰۹‌میلیارد ریال به مالیات‌های مستقیم شامل شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت، شرکت‌های غیر‌دولتی، مالیات بر درآمد و ثروت اختصاص دارد.