وزیر راه‌و‌ترابری از واگذاری کامل بخش بار راه آهن به بخش‌خصوصی خبر داد و گفت: هم اکنون ماهانه ۱۰ واگن مسافری به شبکه ریلی کشور افزوده می‌شود. محمد رحمتی، لکوموتیو را گلوگاه راه آهن کشور خواند و افزود: دولت جدید محدودیت استفاده از حساب ذخیره ارزی برای نوسازی شبکه ریلی و تامین لکوموتیو را برداشته است. وی در پاسخ به پرسش مهر که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته چقدر زیان کرده است، اظهار کرد: این شرکت در سال ۸۴ با بیش از ۳۰میلیارد تومان زیان مواجه شده است. وزیر راه و ترابری تثبیت قیمت بلیت هواپیما را علت اصلی این میزان زیان‌دهی هواپیمایی هما در سال گذشته عنوان کرد و گفت: وزارت راه نیز در پی آن است تا مابه‌التفاوت قیمت بلیت هواپیما در پی تثبیت قیمت بلیت را به صورت یارانه از دولت دریافت و به هما پرداخت کند.