درحالی که تلاش‌ها برای بهره‌مندی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از منابع عمومی برای افزایش حداقل مستمری‌ها به ۲۰۰‌هزار تومان همانند مستمری‌بگیران کشوری و لشگری در جریان است، سازمان تامین اجتماعی نحوه افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران از این سازمان در سال‌جاری را مطابق سازوکار قبلی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران در بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی براساس مصوبه هیات وزیران، میزان افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و جزیی و مجموع مستمری بازماندگان، با ۱۴‌درصد افزایش نسبت به اسفند ۸۴ تعیین شده است.

در این بخشنامه همچنین برای افزایش قدرت خرید مستمری‌بگیرانی که مستمری آنان قبل از سال ۱۳۸۴ برقرار شده و میزان مستمری استحقاقی آنان بیش از حداقل مستمری زمان برقراری مستمری بوده، مقرر شده است، علاوه بر افزایش ۱۴‌درصدی، به ازای هر سال کامل دریافت مستمری، معادل ۲/۰‌درصد حداقل مستمری سال ۱۳۸۵ نیز به مستمری آنان افزوده شود. به موجب این بخشنامه، همچنین برای رعایت اصل دوران بیمه پردازی و حمایت از مستمری‌بگیران باسابقه پرداخت حق بیمه بیشتر، مقرر شده است به آن دسته از مستمری‌بگیرانی که مازاد بر ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و مستمری آنان قبل از سال ۱۳۸۴ برقرار شده است، علاوه بر افزایش ۱۴‌درصدی مستمری و افزایش احتمالی ناشی از برقراری مستمری پیش از سال ۱۳۸۴، به نسبت هر سال مازاد بر ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه، معادل ۲/۰‌درصد حداقل مستمری سال ۱۳۸۵، به آنان پرداخت شود. براساس این گزارش، سقف پرداختی‌های ناشی از دوران بیمه پردازی بیش از ۲۵ سال و برقراری مستمری قبل از سال ۱۳۸۴ در هرحال، بیشتر از ۱۵۰‌هزار ریال نخواهد بود. در بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی در مورد افزایش مستمری‌ها، حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان از ابتدای سال‌جاری ماهانه ۱۵۰‌هزار تومان اعلام شده است.

در این بخشنامه میزان کمک هزینه عایله‌مندی مستمری‌بگیران از ابتدای سال‌جاری، ماهانه ۱۲۰‌هزار و ۹۶۰ریال، میزان کمک هزینه اولاد ماهانه ۲۴‌هزار و ۱۹۲ریال به ازای هر فرزند و حداکثر تا ۳ فرزند و میزان کمک هزینه همسر متکفل فرزند نیز ماهانه ۶۰‌هزار و ۴۸۰ریال تعیین شده است که افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع بخشنامه‌های ۲۷ و ۱/۲۷ مستمری‌ها در مورد بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی به ارقام کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد پرداختی به آنان، افزوده می‌شود.

در این بخشنامه، شعب سازمان تامین اجتماعی موظف شده‌اند مابه‌ا‌لتفاوت مستمری ۵ ماهه فروردین تا مرداد ۱۳۸۵ را حداکثر تا پنجم مرداد به مبادی پرداخت مستمری ارائه کنند.

نیاز ۳۵۰‌میلیارد تومانی تامین اجتماعی

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است: با ۳۵۰میلیارد تومان اعتبار می توان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را به ۲۰۰‌هزار تومان افزایش داد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری «مهر» افزود: در ۲۰ سال گدشته حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همواره بالاتر از بازنشستگان کشوری و لشکری بوده و در واقع این اولین بار است که حداقل حقوق بازنشستگان کشوری بیش از سازمان تامین اجتماعی افزایش یافته اما با این حال مخالف افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیستیم.

عبدالرضا مصری افزود: طرح افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به ۲۰۰‌هزار تومان با کمک ۱۵۰‌میلیارد تومانی دولت و ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار خود سازمان قابل اجرا است و نیازی به تامین اعتبار بیشتر نیست.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد سازمان تامین اجتماعی توانایی تامین ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار افزایش حقوق بازنشستگان را داشته باشد. بنابراین سازمان باید به دنبال تامین این بودجه باشد تا با اجرای این طرح، تبعیضی میان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و کشوری وجود نداشته باشد.

این در حالی است که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده برای افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان ۶۵۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است.