این در حالی است که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: آغاز عملیات اجرایی طرح جامع آبرسانی تهران که فاز یک مطالعاتی آن به پایان رسیده همچنان نیازمند تامین ۱۰۰میلیارد تومان منابع مالی دولت است. داود ملایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: مطالعات فاز یک طرح جامع آبرسانی تهران به اتمام رسیده و فاز دوم مطالعاتی آن ۶۰درصد پیشرفت داشته است، اما بر اساس برآوردهای انجام شده برای اتمام این پروژه عظیم شرکت آب و فاضلاب نیازمند تامین ۱۰۰میلیارد تومان منابع مالی دولت است. وی با اشاره به اینکه طرح آبرسانی تهران مانند یک کمربند اطراف شهر تهران کشیده خواهد شد اظهار داشت: طرح جامع آبرسانی تهران قادر به افزایش قدرت انتقال آب از نقاط مختلف شرق به جنوب، غرب به جنوب، شمال شرق به شمال غرب و غیره خواهد بود. این طرح امکان دسترسی به آب مخازن را از یک مسیر به دو مسیر افزایش خواهد داد.