روزانه ۷۰درصد از آب مصرفی در تهران به فاضلاب تبدیل می‌شود که یکی از اهداف کیفی پروژه فاضلاب تهران، استفاده از آب به جای یک بار مصرف مخرب به چرخه دو یا چند بار مصرف سازنده است. محمدرضا امیرکمالی، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان مطلب فوق افزود: برای رسیدن به اهداف کیفی و مشخصات کمی‌ این طرح ۲۴۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب و شش مدول تصفیه‌خانه احداث کرده‌ایم که پیشرفت فیزیکی دو واحد از آن ۵۰درصد و چهار واحد از آن حدود ۷۳درصد است که با احتساب این آمار ۹۵درصد از اهداف شبکه‌گذاری در فاز یک تحقق پیدا کرده است. وی با بیان این که مشکلات مالی در اجرای طرح فاضلاب شهر تهران پس از بازدید رییس‌جمهور تا حدود زیادی برطرف شد، افزود: هزینه لازم برای اجرای طرح‌های آینده ۲۶۲۵میلیارد تومان است که با حمایت‌های دولت و بانک‌های جهانی و توسعه اسلامی، ‌این اعتبار را تامین می‌کنیم. وی گفت: در متمم بودجه سال ۸۵ برای اجرای پروژه فاضلاب شهر تهران منابع مالی منظور شده که سرعت پروژه را برای دستیابی به اهداف بالا می‌برد. امیرکمالی ادامه داد: تاکنون پروژه‌های اجرا شده حدود ۳۱۰میلیارد تومان هزینه در برداشته که ۴۰۰میلیون تومان آن از منابع عمومی ‌دولت بوده است و هم اکنون برای ادامه کار، مذاکرات با بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی‌ آغاز شده است که امیدواریم ۲۵۰میلیون دلار وام از بانک جهانی و ۱۰۰میلیون دلار از بانک‌توسعه اسلامی‌ دریافت کنیم. وی با بیان این که بهترین رتبه را در اجرای پروژه‌های بانک جهانی در کشور و حتی در خاورمیانه و شمال آفریقا داریم، اعلام کرد: برای تامین اعتبار از محل فاینانس خارجی هیچ مشکلی نداریم و در حال گذراندن مراحل مقدماتی آن هستیم. همچنین برای بازپرداخت این وام‌ها تا سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی کرده‌ایم، اما هنوز به نتایج نهایی نرسیده‌ایم. مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران در پاسخ به سوال ایسنا در مورد میزان بهره‌مندی تهران از سامانه دفع فاضلاب و تصفیه بهداشتی آن، گفت: در حال حاضر هشت درصد از واحدهای مسکونی تهران به شبکه فاضلاب وصل است که تا پایان برنامه چهارم توسعه با اقدام دولت در جهت تامین منابع مالی، این میزان به ۴۰درصد خواهد رسید.