میزان سوآپ نفت دریای خزر باوجود افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به بیش از ۱۳۰‌هزار بشکه در روز رسید. به گزارش مهر، براساس آخرین آمار منتشره از سوی شرکت پایانه‌های صادرات مواد نفتی، میزان سوآپ نفت کشورهای دریای خزر از طریق ایران با توجه به رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی و تمایل کشورهای حاشیه برای فروش نفت به طور مستقیم به ۱۳۰‌هزار بشکه در روز افزایش یافته است، در صورتی که در گذشته این عوامل موجب کاهش این رقم تا ۴۰‌هزار بشکه نیز شده بود. این گزارش می‌افزاید، روزانه به طور میانگین ۱۲۰ تا ۱۳۰‌هزار بشکه نفت از طریق کشورهایی همانند قزاقستان، ترکمنستان و روسیه به خط لوله کراس تحویل داده می‌شود تا همین میزان در جنوب کشور به مشتریان این کشورها تحویل داده شود.براساس این گزارش، تسهیلاتی که ایران برای دریافت هرچه بیشتر نفت در پایانه شمال کشور قرار داده، باعث شده است که میزان سوآپ نفت افزایش یابد.