مصرف بنزین کشور در هفته گذشته (۳ تا ۹ مردادماه) به ۹/۵۳۷میلیون لیتر رسید که حاکی از مصرف متوسط روزانه ۸/۷۶میلیون لیتر است. به گزارش ایسنا، براساس آمارهای رسمی ‌شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میزان گازوئیل در همین مدت ۶/۵۲۸میلیون لیتر بوده است که روزانه به طور متوسط ۵/۷۵میلیون لیتر را شامل می‌شود. براساس این گزارش بیشترین مصرف بنزین کشور در هفته گذشته مربوط به پنج‌شنبه (۵ مرداد) با ۸/۸۰میلیون لیتر و بالاترین میزان مصرف گازوئیل مربوط به روز دوشنبه (۹ مرداد) با ۸/۷۷میلیون لیتر است. لازم به توضیح است که مصرف روزانه بنزین استان تهران در هفته گذشته ۷/۹۷ (متوسط روزانه حدود ۱۴میلیون لیتر) و مصرف گازوئیل ۱/۴۴میلیون لیتر (متوسط روزانه ۳/۶میلیون لیتر) بوده است.