شرکت گاز تهران بزرگ با انتشار اطلاعیه‌ای از قطع موقت جریان گاز برخی محدوده‌های منطقه ۹ شهرداری تهران به دلیل انجام پاره‌ای تعمیرات بر روی شبکه گاز رسانی در روز پنج‌شنبه ۱۲مردادماه به مدت ۴ ساعت خبرداد.به گزارش شانا، بزرگراه آیت‌ا... سعیدی شامل کوچه‌های دمیرچی، ویری و دلپسند، محدوده‌هایی هستند که در روز یاد شده جریان گاز مشترکان آنها قطع خواهد شد. شرکت گاز تهران بزرگ در این اطلاعیه از مشترکان این محدوده خواسته است به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل دوباره جریان گاز، در محل سکونت و کسب خود حضور داشته باشند.