رییس انجمن صنفی کارگران کوره پز خانه‌های قرچک و ورامین گفت‌‏: ۶کوره آجرپزی فعال در منطقه قرچک از ابتدای سال۸۵ تاکنون تعطیل و صدها کارگر شغل خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، «اکبر بهشتی‌زاده»، افزود: در گذشته ۵۴کوره‌پزخانه در منطقه قرچک فعال بود که در حال حاضر به ۲۷واحد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اشتغال به کار ۴ تا ۵هزار کارگر در ۲۷ کوره‌ آجرپزی گفت: حقوق کارگران این واحدها که بیشتر به صورت خانوادگی کار می‌کنند، به سختی پرداخت می‌شود.