نشست اعضای هیات نظارت بر انتخابات مجامع امور صنفی استان به منظور ایجاد هماهنگی، تبادل نظر و وحدت رویه در خصوص این انتخابات، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرگانی خوزستان، سیدعلی موسوی، رییس سازمان بازرگانی استان در این نشست ضمن مهم برشمردن انتخابات مجامع امور صنفی تاکید کرد: هیات‌های ناظر باید به‌گونه‌ای عمل کنند که انتخابات با سلامت کامل در زمان مقرر برگزار شود.در این جلسه، اعضای شرکت‌کننده ضمن بررسی دقیق قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی، از آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها مطلع شدند.

انتخابات مجامع امور صنفی خوزستان به طور همزمان در ۱۸شهرستان استان، هجدهم مردادماه برگزار می‌شود.