بیش از ۲۸۰هزار تن کلزا توسط سازمان تعاون روستایی خریداری و به کارخانه‌ها تحویل داده شد.

ابوالحسن خلیلی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، ضمن بیان این مطلب با اشاره به ضرر و زیان کارخانه‌ها در دانه روغنی کلزا گفت: در برآوردهای صورت گرفته امسال ۴۶میلیارد ریال ضرر و زیان در دانه روغنی کلزا متوجه کارخانه‌های روغن‌کشی شده است که البته این میزان هزینه‌های تبعی مباشر خرید را نیز در بر می‌گیرد.

او با بیان این که به دلیل فصل گرما مصرف روغن در بین مصرف‌کنندگان کاهش یافته است، افزود: هنوز شورای اقتصاد برای ضرر و زیان کارخانه‌ها در دانه روغنی کلزا تصمیم‌گیری نکرده است.