درحالی که پاکستان با بارندگی مناسب و افزایش توان صادراتی خود بازارهای بین‌المللی را دراختیار خود گرفته است، تاکنون اقدامی برای اصلاح خرید تضمینی خرمای کشور نشده است.

سیامک شهریاری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خشکبار کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری کشاورزی ایران گفت: سازمان تعاون روستایی با خرید تضمینی خرمای ارقام صادراتی و نگهداری آن در انبارهای فاقد استاندارد ضمن جمع‌آوری محصول از سطح بازار قابلیت صادراتی خرما را به کلی ازبین می‌برد، این در حالی است که در صورت اصلاح روند خرید تضمینی خرما، توان صادراتی ایران تا ۳۰‌درصد افزایش‌می‌یابد.

وی افزود: درصورتی که تا پایان مردادماه مصوبه کارگروه شورای کشاورزی استان خوزستان و تأکید کمیسیون کشاورزی مجلس مبتنی بر اصلاح روند خرید تضمینی خرمای ارقام صادراتی اجرایی نشود، با شروع فصل برداشت در شهریورماه، حجم صادراتی خرمای ایران تغییری نخواهد یافت.‌