یک شرکت تولیدی برای کار در شهرک شمس‌آباد از مهندس مکانیک با گرایش سیالات با ۵ سال سابقه کار و آشنا به کامپیوتر و زبان انگلیسی، مهندس مکانیک، نرم‌افزار با ۳ سال سابقه و آشنا به زبان انگلیسی، تکنسین مکانیک برق (فوق دیپلم) با ۳ سال سابقه کار، مسوول مالی اداری با ۵ سال سابقه کار ترجیحا لیسانس مالی، انباردار با ۱۰ سال سابقه کار (فوق دیپلم) و مسوول ایمنی و آتش‌نشانی دعوت به همکاری می‌کند. (ساکنان منطقه جنوب تهران، شهرری و حسن‌آباد در اولویت هستند). متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق خود را تا ۱۵ مرداد ماه به شماره فکس ۸۸۵۰۵۵۴۹ ارسال کنند.