طرح تاسیس صندوق حمایت چای به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد آمد. جعفر قلی راهب، نماینده تنکابن و رامسر و عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) گفت: طرح تاسیس صندوق چای به‌عنوان دستگاه نظارتی و تنظیم بازار با نظارت بر عملیات کاشت، داشت و برداشت و تامین نقدینگی لازم می‌تواند وضعیت چای کشور را ساماندهی کند.

وی گفت: با استقرار اداره کل چای شمال نظارت بر روند چایکاری در کشور افزایش خواهد یافت، اما نمایندگان شهرهای شمالی بعد از حذف سازمان چای، تاسیس صندوق حمایت چای را ضروری دانسته و برای کسب رای آن را به صحن علنی مجلس خواهند برد.

نماینده تنکابن و رامسر گفت: هرچند به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی مجلس و نمایندگان شمال، طرح خرید تضمینی برگ سبز چای و چای خشک در سال ۸۴ تصویب شد، با انحصار طرح خرید تضمینی برگ سبز چای در سال‌جاری و واگذاری تولیت خرید چای خشک به کارخانه‌های چای‌سازی، مشکلاتی برای کارخانه‌های چای فراهم خواهد شد.