شرکتی برای اجرای پروژه صنعتی از کارشناس برق با ۱۰سال سابقه‌کار در طراحی،‌ کارشناس سازه با ۱۰سال سابقه‌کار در طراحی و کارشناس برنامه‌ریزی با ۵سال سابقه‌کار در برنامه‌ریزی پروژه‌های صنعتی دعوت به همکاری می‌کنند.

متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق خود را به شماره فکس ۸۸۰۳۹۶۵۷ ارسال کنند.