مرکز آمار ایران در نظر دارد ۱۴ دستگاه موتور سیکلت و ۶ دستگاه خودرو را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۱۸ مرداد ماه به نشانی تهران، خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان رهی‌معیری، پلاک یک، ساختمان شماره ۲ مرکز آمار ایران، طبقه همکف، اداره دبیرخانه مراجعه کنند.