اداره کل راه‌آهن لرستان در نظر دارد جمع‌آوری و فروش ۵رشته خطوط هوایی ارتباط و علائم الکتریکی از ایستگاه اندیمشک تا دورود را از طریق مزایده واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۱۹مرداد ماه به نشانی اندیمشک، اداره کل راه‌آهن لرستان، ساختمان چهارم آذر مراجعه کنند.