شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وابسته به جهاد کشاورزی در نظر دارد ۳قلم کود شیمیایی را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۸مرداد ماه به نشانی تهران، خیابان گاندی، کوچه چهارم، شماره ۴، طبقه ۴، واحد ۲ مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۸۸۷۷۶۳۲۵ تماس بگیرند.