اداره کل مخابرات منطقه ۳ تهران در نظر دارد تامین نیروی انسانی (واگذاری خطوط مراکز تابعه) را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد تا ۱۵مرداد ماه به نشانی خیابان جمهوری، خیابان بابی سندز، پلاک ۲۰، واحد دبیرخانه مراجعه کنند.