هنرستان کشاورزی شهید بهشتی شهریار در نظر دارد تعداد ۵۰ راس گاو نر پرواری و گاو های ماده آبستن و غیرآبستن مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۱۹ مردادماه به نشانی شهریار،‌صفادشت، روستای امیرآباد مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۳۷۴۰۶۷۰-۰۲۶۲ (معاونت فنی) تماس بگیرند.