آمادگاه ۵۴۲ تهران در نظر دارد سبزیجات برگ‌دار و هویج مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۸ مردادماه به نشانی جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، بعد از ریل‌ راه‌آهن، پشتیبانی منطقه ۳ مراجعه کنند.