بانک تجارت در نظر دارد تعداد یکصد دستگاه اسکناس شماررومیزی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۸ مردادماه به اداره کارپردازی،‌ دایره خرید و سفارش‌ها واقع در خیابان آزادی، بین نواب و اسکندری، ساختمان بانک تجارت، طبقه هفتم مراجعه کنند.