شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان

(سهامی خاص)‌ در نظر دارد برچسب مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد تا ۲۱ مردادماه به دبیرخانه شرکت واقع در گلپایگان، میدان پگاه، شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان مراجعه کنند.