شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد، کلریناتور و وسایل ایمنی تولید داخل را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۷مرداد ماه به دفتر قراردادها و امور حقوقی شرکت واقع در کرمانشاه، بلوار شهید مصطفی امامی، نرسیده به میدان گلستان مراجعه کنند.