شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران در نظر دارد، تعداد ۱۱دستگاه وسیله نقلیه (انواع اتومبیل) سبک و سنگین را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۲۲مردادماه به اداره بازرگانی شرکت واقع در خیابان رسالت دفتر مرکزی مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۸۸۲۳۸۵۱-۰۱۳۱ تماس بگیرند.