گروه صنایع ذوب فلزات فجر شرکت سهامی باتری‌سازی نیرو در نظر دارد، برش و جداسازی قطعات باتری اسقاط (جداسازی PVC از شبکه سربی) را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۷مردادماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ یک‌صد هزار ریال به حساب بانکی شماره ۳۶/۱ بانک سپه غنی‌آباد به نشانی خیابان خاوران، بعد از میدان گل امام‌رضا، جنب کارخانه سیمان تهران، گروه صنایع ذوب فلزات فجر مراجعه کنند.