شهرداری منطقه ۱۷ تهران در نظر دارد، انجام عملیات حفر و تجهیز ۱۰ حلقه چاه در سطح منطقه را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۷ مردادماه به واحد قرارداد‌های منطقه واقع در خیابان ۲۰متری ابوذر، روبه‌روی بیمارستان ضیائیان، ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۱۷، طبقه دوم مراجعه کنند.