شــرکت خدمات پشتیبــانی مهــر ۷۸ (سهامی خاص) در نظر دارد تعداد ۷هزار بند انواع کاغذ تحریر و الوان خارجی موردنیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۷مردادماه به دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، نبش هشتم شرقی، پلاک ۱۰ مراجعه کنند و یا با شماره تلفن‌های ۵-۸۸۷۴۴۸۷۲ تماس بگیرند.