شرکت توزیع داروپخش در نظر دارد کامیون‌های ۶۰۸ و ۸۰۸ مسقف مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۲۲ مرداد ماه به نشانی جاده مخصوص کرج، مقابل بیمه البرز، خیابان شهید عاشری، ‌خیابان جلال، جنب شرکت گواه مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۴۴۵۲۵۶۱۴ یا ۴۴۵۲۵۶۰۳ تماس بگیرند.