اداره کل مخابرات منطقه ۳تهران در نظر دارد تامین خدمات جانبی (کارگر ساده) را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی خیابان جمهوری، خیابان بابی‌سندز، پلاک ۲۰، واحد دبیرخانه مراجعه کنند و پیشنهادهای خود را تا ۱۴مرداد ماه به نشانی ذکر شده تحویل دهند.