در شرایط عادی تلفن همراه مشترکانی که در خارج از کشور از سرویس رومینگ استفاده می‌کنند با کارکرد بیش از ۲۰۰‌دلار قطع می‌شود. به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد: با رسیدن کارکرد مشترک به ۲۰۰‌دلار با ارسال sms برای مشترک از او خواسته می‌شود که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید، ضمن اینکه از همان زمان نیز تلفن مشترک یک‌طرفه می‌شود و در صورتی که نسبت به پرداخت اقدام نگردد بعد از ۴۸ساعت قطع کامل می‌شود. برپایه این گزارش مشترکان جهت جلوگیری از قطع سرویس می‌توانند با سپردن مبلغی به عنوان اعتبار قبل از سفر به خارج، از عدم قطع تلفن خود اطمینان حاصل نمایند. پذیرفتن تعهد پرداخت مبالغ کارکرد بین‌الملل توسط شرکت‌های معتبر و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی با ارسال نامه و اعلام شماره‌های موردنظر نیز دیگر راه‌حل این موضوع است.