گروه کامپیوتر- آخرین آمار ارائه شده توسط موسسه تحقیقاتی iSuppli نشان می‌دهد، بازار جهانی درایو سخت در شرایط خوبی به سرمی‌برد. براساس این گزارش، صادرات این قطعات با شروع سال ۲۰۰۶‌ به رشد چشمگیری رسید. آمار نشان می‌دهد میزان صادرات هارد‌درایوها در فصل اول امسال با رشد ۵/۱۶‌درصدی در مقایسه با همین دوره در سال گذشته به ۷/۱۰۱‌میلیون دستگاه رسید که از این میزان ۵/۱۸‌درصد به قطعات تولیدی شرکتwestern Digital و ۴/۱۴‌درصد به محصولات شرکت Hitachi تعلق دارد.