کشف آسیب‌پذیری در تمام محصولات ۲۰۰۶ مک آفی

کارشناسان به تمام کاربرانی که از برنامه‌های امنیتی مک‌آفی استفاده می‌کنند هشدار دادند که ممکن است یک حفره احتمالی رمز عبور آنها را به دست سودجویان برساند.میفرت مدیر بخش مبارزه با هک eEye گفت: «این حفره جدید می‌تواند بسیاری از محصولات محبوب و کاربردی مکافی را نیز شامل شود.»

Winbeta.net