عملیات کابل‌برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید کرمی، حافظ و بعثت از امروز (۱۲مرداد) آغاز می‌شود.

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید کرمی با پیش‌شماره‌های ۶۶۲۰ الی ۶۶۲۴، ۶۶۲۹ و ۶۶۳۰ در محدوده خیابان ۱۲متری طالقانی، حیدری تا کوچه ۲۲ و خیابان حیدری شمالی و در مرکز مخابرات حافظ با پیش‌شماره‌های ۶۶۷۰ الی ۶۶۷۶ در محدوده خیابان امام خمینی، فیاض‌بخش، کشاورزی و جهانگردی حداکثر به مدت ۴۸ساعت و در مرکز مخابرات بعثت با پیش‌شماره‌های ۵۵۳۰ الی ۵۵۳۵ و ۵۵۰۵ الی ۵۵۰۹ در محدوده میدان شوش، کاخ جوانان، فداییان اسلام و مغاری‌ها حداکثر به مدت ۷۲ساعت با اختلال همراه است.