معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی از پرداخت افزایش ۱۴‌درصدی مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی در سال ۸۵ از شهریورماه خبر داد.

فرخ ملکوندفرد در گفت‌و‌گو با فارس گفت: افزایش ۱۴درصدی مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی در سال ۸۵ در آخرین جلسه دولت به تصویب رسیده است که سازمان تامین‌اجتماعی نیز از شهریورماه این مصوبه را به اجرا درمی‌آورد. وی در ادامه افزود: سازمان تامین اجتماعی مابه‌التفاوت‌های افزایش مستمری بازنشستگان را از ابتدای امسال همراه با مستمری شهریورماه می‌پردازد. معاون فنی و درآمد سازمان تامین‌اجتماعی اظهار کرد: طبق ماده ۹۶ قانون، سازمان تامین‌اجتماعی موظف است رقم مستمری را معادل نرخ تورم افزایش دهد که بر اساس این اصل، سازمان تامین‌اجتماعی پیشنهاد افزایش مستمری به بالاتر از نرخ تورم یعنی ۱۴درصد را به دولت داد که مورد تصویب دولت قرار گرفت.