رییس گروه آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی تهران گفت: فعالیت پایگاه‌‏های انتخاب رشته آموزش و پرورش همزمان با توزیع کارنامه داوطلبان کنکور آغاز خواهد شد. حسینی، رییس گروه آموزش و پرورش نظری و پیش دانشگاهی تهران، به ایلنا گفت: پذیرش و انتخاب رشته برای داوطلبان ورود به دانشگاه در دو مرحله انتخاب رشته رایانه‌‏ای و ارائه مشاوره برای رشته‌‏های مختلف انجام می‌‏شود.

وی افزود: سال گذشته حدود ۱۶هزار نفر به پایگاه‌‏های انتخاب رشته آموزش و پرورش مراجعه کردند که حدود ۷۱درصد آنان در دانشگاه‌‏ها پذیرفته شدند.

حسینی خاطرنشان کرد: پیش‌‏بینی می‌‏شود امسال ۲۰هزار نفر به مراکز انتخاب رشته آموزش و پرورش مراجعه کنند و قطعا درصد پذیرش این افراد در دانشگاه‌‏ها نیز افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به فعالیت ۴۱ پایگاه انتخاب رشته در تهران گفت: در هر منطقه حداقل یک پایگاه انتخاب رشته برای دختران و یک پایگاه انتخاب رشته برای پسران وجود دارد که از ساعت ۸ تا ۲۰ فعالیت می‌‏کنند.

به گفته رییس گروه آموزش و پرورش نظری و پیش‌دانشگاهی تهران، هزینه انتخاب رشته در پایگاه‌‏ها برای هر دانش‌‏آموز ۳هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.