مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: تا پایان برنامه چهارم توسعه بخش خصوصی باید ۳میلیون و ۵۸۸هزار شماره تلفن ثابت واگذار کند. به گزارش ‌خبرگزاری فارس صابر فیضی در دومین روز اولین گردهمایی سراسری مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با آیین‌نامه جدیدی که در خصوص ICT روستایی تنظیم شده و به زودی به مدیران ابلاغ می‌شود، پست و پست بانک و مخابرات باید با یکدیگر و به صورت مشترک عمل کنند.

فیضی با اشاره به تلفن‌های‌همراه گفت: تا پایان برنامه چهارم باید تعداد هفت میلیون شماره توسط بخش خصوصی واگذار ‌شود که این امر باعث هدایت سرمایه‌های بخش دولتی به بخش‌های با ارزش افزوده بیشتر می‌شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه چهارم توسعه، در بخش دیتا باید یک و نیم‌میلیون پورت ایجاد شود که از این تعداد، یک‌میلیون و ۲۲۴‌هزار پورت توسط بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.

فیضی، در خصوص وضعیت ICT روستایی تا پایان برنامه چهارم توسعه گفت: بر خلاف روش‌های گذشته که نیازمند تجهیزات و هزینه‌های اضافی است، با آیین‌نامه جدید تنظیم شده که به زودی به مدیران ابلاغ می‌شود، پست و پست بانک و مخابرات باید با یکدیگر و به صورت مشترک عمل کنند که این امر باعث کاهش هزینه‌های کلان می‌شود.