معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، روند اجرایی طرح‌های عمرانی این استان را در سال‌جاری کند توصیف کرد.
علی رزمجو در نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان نظرآباد استان تهران گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۷۲درصد اعتبارات تخصیصی طرح‌های عمرانی به حساب دستگاه‌های اجرایی واریز شده که فقط پنج‌درصد این اعتبارات هزینه شده است.

وی کل اعتبارات اختصاصی طرح‌های عمرانی استان تهران را امسال یک هزار و ۸۹۰میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: گرچه امسال برخلاف روال گذشته برای سرعت بخشی به طرح‌های عمرانی، موانع جذب اعتبارات این طرح‌ها برداشته شده، اما دستگاه‌های اجرایی از این وضعیت به‌خوبی استفاده نمی‌کنند.
رزمجو خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی برای خدمات رسانی مناسب به مردم در زمینه‌های مختلف باید با سرعت وارد عمل شوند و ضمن هزینه اعتبارات عمرانی، دست دولت را برای استفاده از بودجه متمم باز بگذارند.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: استمرار روند کند اجرای طرح‌های عمرانی، علاوه بر بازگشت اعتبارات
به خزانه دولت، موجب نارضایتی مردم خواهد شد. وی تاکید کرد: براساس پیش‌بینی‌ها، شهرستان‌هایی که موفق به جذب سریع اعتبارات و انجام به موقع تعهدات عمرانی خود شوند، از اعتبارات ویژه ریاست‌جمهوری در طرح‌های اولویت‌دار برخوردار خواهند شد.
رزمجو گفت: اعتبارات سالانه استان تهران فقط از محل درآمدهای محلی تامین می‌شود و این استان برخلاف سایر مناطق کشور از اعتبارات ملی استفاده نمی‌کند.
وی ادامه داد: حتی بخشی از درآمدهای این استان در اختیار دیگر مناطق کشور قرار می‌گیرد.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران میزان درآمدهای سالانه استان را ۳۰هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: بیش از ۱۶هزار میلیارد ریال این اعتبارات صرف طرح‌های مختلف دیگر استان‌ها می‌شود.