مسوول کمیسیون مزد استان تهران، گفت: از ۲‌میلیون نفر اتباع بیگانه خارجی در کشور تنها ۲۰‌هزار نفر از آنها مجوز کار دریافت کرده‌اند. علی قدیانی در گفت‌وگو با مهر، گفت: متاسفانه بسیاری ازکارفرمایان بدون هماهنگی با شورای‌عالی کاردستمزد کارگران قرارداد موقت را از ۱۸۰هزارتومان به ۱۵۰‌هزارتومان کاهش می‌دهند، بنابراین وزارت کار برای برخورد قانونی با این کارفرمایان، نوع قرارداد کارگران موقت را به دائم تبدیل می‌کند. وی تعداد کارگران قرارداد موقت را در کشور ۶۵‌درصد کل کارگران اعلام کرد وگفت: در سال ۸۵ میزان کارگران قرارداد دائم به ۳۵‌درصد رسیده است که پیش‌بینی می‌شود ظرف ۵ سال آینده در کشورمیزان کارگران قرارداد دائم به ۹۵‌درصد افزایش پیدا کند.مسوول کمیسیون مزد استان تهران، طرح اصلاح قانون کار را موجب افزایش امنیت شغلی کارگران خواند و گفت: با طرح اصلاح قانون کار کارگران با امنیت شغلی و معیشتی بیشتری در کشور به کار مشغول می‌شوند.