واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که صادرات ایران در سال‌جاری میلادی به بیشترین میزان خود رسیده و معادل ۶۷‌میلیارد و ۱۷۵‌میلیون دلار خواهد بود. در گزارش ماه جولای اکونومیست آمده است که حجم صادرات کشور در سال‌جاری افزایش ۳/۰‌درصدی نسبت به سال گذشته خواهد داشت، در حالی که ارزش آن ۲/۱۲‌درصد بیشتر از سال ۸۴ است. به گزارش «ایسنا» به نقل از اکونومیست، در سال ۸۴ صادرات کشور معادل ۵۹‌میلیارد و ۶۹۰‌میلیون دلار بود که از لحاظ حجم و ارزش ۲/۰‌درصد و ۸/۳۵‌درصد بیشتر از سال ۸۳ بود. در سال آینده ارزش صادرات کشور به دلیل کاهش بهای نفت روند نزولی گرفته و با حدود ۵/۴‌میلیارد دلار کاهش به ۶۲‌میلیارد و ۶۶۷‌میلیون دلار بالغ می‌شود. در این سال صادرات از لحاظ حجم افزایش ۱/۰‌درصدی نسبت به سال‌جاری خواهد داشت و ارزش آن کاهش ۸/۶‌درصدی را شاهد خواهد بود. در سال‌جاری نفت و گاز ۵/۸۴‌درصد از مجموع صادرات کشور را تشکیل می‌دهد و این میزان که در سال گذشته ۸/۸۴‌درصد بوده است در سال آینده به ۷/۸۱‌درصد کاهش می‌یابد.

مواد پتروشیمی نیز که از عمده‌ترین صادرات کشور به شمار می‌رود در سال‌جاری و سال آینده ۱/۴‌درصد از مجموع صادرات ایران را در برخواهد گرفت. درآمد حاصل از صادرات فرش در سال‌جاری ۴/۱‌درصد مجموع درآمدهای صادراتی خواهد بود که در سال آینده این سهم به ۳/۱‌درصد کاهش می‌یابد. میوه تازه و خشک شده نیز به ترتیب ۴/۲ و ۳/۲‌درصد مجموع صادرات کشور طی سال‌جاری و سال آینده را از آن خود می‌کنند. موسسه بیزینس مانیتور نیز پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود که ارزش صادرات کشورمان در سال‌جاری با بیش از پنج‌میلیارد دلار افزایش به ۵۸‌میلیارد و ۲۹۰‌میلیون دلار می‌رسد که از این میزان ۱۰‌میلیارد و ۳۸۰‌میلیون دلار صادرات غیر نفتی و ۴۷‌میلیارد و ۹۱۰‌میلیون دلار صادرات نفتی خواهد بود. گزارش سه ماه سوم سال ۲۰۰۶ بیزینس مانیتور حاکی از آن است که صادرات ایران در سال ۸۶ به ۶۰‌میلیارد و ۲۳۰‌میلیون دلار خواهد رسید که نسبت به صادرات ۵۳‌میلیارد و ۲۱۰‌میلیون دلاری در سال ۸۴ افزایش بیش از هفت‌میلیارد دلاری نشان می‌دهد. در این سال ارزش صادرات نفتی ۴۷‌میلیارد و ۹۲۰‌میلیون دلار و ارزش صادرات غیر نفتی ۱۲‌میلیارد و ۳۰۰‌میلیون دلار خواهد بود. ارزش صادرات کشور طی سال ۸۷ به رغم افزایش بیش از دو‌میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی با کاهش مواجه خواهد بود و به ۶۰‌میلیارد و ۹۰‌میلیون دلار بالغ خواهد شد که کاهش بیش از دو‌میلیارد دلاری ارزش صادرات نفتی دلیل عمده آن است. در سال ۸۷ صادرات نفتی کشور به ۴۵‌میلیارد و ۷۳۰‌میلیون دلار کاهش خواهد یافت. ایران در سال ۸۸ شاهد جهش چهار‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلاری در ارزش صادرات خواهد بود که افزایش دو‌میلیارد و ۵۰۰‌میلیون دلاری ارزش صادرات غیر نفتی و نیز افزایش دو‌میلیارد دلاری صادرات نفتی باعث این امر خواهد شد. ۱۶‌میلیارد و ۸۵۰‌میلیون دلار و ۴۷‌میلیارد و ۶۹۰‌میلیون دلار رقم‌هایی هستند که در سال ۸۸ به ترتیب معادل صادرات غیر نفتی و نفتی کشور خواهد بود. در سال ۸۹ صادرات کشور نسبت به سال گذشته در حدود ۱۰‌میلیارد دلار و نسبت به سال ۸۰ در حدود ۴۰‌میلیارد دلار افزایش خواهد داشت و به ۶۳‌میلیارد و ۱۲۰‌میلیون دلار بالغ خواهد شد که از این میزان ۱۹‌میلیارد و ۸۲۰‌میلیون دلار صادرات غیرنفتی خواهد بود. صادرات غیر نفتی کشور به پیش‌بینی بیزینس مانیتور طی پنج سال آینده منتهی به سال ۸۹ بیش از ۵/۲ برابر افزایش خواهد داشت و در حالی که ارزش صادرات نفتی در سال ۸۴ در حدود ۵/۵ برابر صادرات غیر نفتی بوده است، این نسبت در سال ۸۹ به حدود دو برابر کاهش خواهد یافت.

صادرات نفتی ایران در سال ۸۹ با کاهش بیش از چهار‌میلیارد دلاری به ۴۳‌میلیارد و ۳۱۰‌میلیون دلار خواهد رسید.