منوچهر متکی، وزیر امور‌خارجه ایران گفت که وی به منظور حمایت از ملت و دولت لبنان و محکوم کردن جنایت زشت رژیم صهیونیستی در شهرک قانا در جنوب لبنان به این کشور سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر‌، متکی در جریان دیدار با ولید‌المعلم همتای سوری خود در فرودگاه دمشق در راه عزیمت خود به بیروت گفت:دیدار من از لبنان در چارچوب حمایت دولت و ملت ایران از ملت و دولت لبنان صورت می‌گیرد. متکی همچنین هدف دیگر دیدار خود از سفربیروت را بیان «حزن و اندوه و تاسف خود از جنایت رژیم صهیونیستی در قانا» توصیف کرد.یک منبع رسمی لبنان اعلام کرد که وزیر امور‌خارجه ایران دیروز با سفر به لبنان و دیدار با مقام‌های بلند‌پایه لبنانی تحولات تهاجم اسرائیل به این کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد.